Polityka Prywatności i Cookies

Polityka Prywatności i Cookies

Informacje ogólne:

Agnieszka Kwapisiewicz prowadząca działalność gospodarczą pod firmą REHAP Agnieszka Kwapisiewicz z siedzibą w Sopocie gwarantuje bezpieczeństwo danych, w tym danych osobowych, użytkowników odwiedzających stronę internetową http://agakwapisiewicz.pl. (dalej. Witryna) Zamieszczone poniżej informacje gwarantują zachowanie poufności danych osobowych oraz ich właściwe wykorzystanie.

W celu zwiększenia przystępności Polityki Prywatności i Cookies termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”, a „Administrator nr 1. ” – „Ja”. Ponadto wprowadziłam śródtytuły, które ułatwią Tobie wyszukanie interesujących Cię informacji.

 

Administrator Danych Osobowych:

W związku z rezerwacją telefoniczną i internetową wizyty informuję, że podane przez Ciebie dane osobowe będą przetwarzane przez dwóch administratorów danych osobowych, tj.:

 1. Agnieszką Kwapisiewicz prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą REHAP Agnieszka Kwapisiewicz z siedzibą w Sopocie (81-881) przy ul. Oskara Kolberga 14a/21, posiadającą NIP 9570701862 Kontakt ze mną jest możliwy również pod adresem kontakt@agakwapisiewicz.pl.
 2. Współadministrator: Booksy Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Al. KEN 105/U4, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000514990, NIP 9512381375

 

Dane osobowe, które zbieram:

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jeżeli chcesz korzystać z moich usług jest ono niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy lub do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem Umowy. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie danych jest dobrowolne.

 

Informacje, które mi dostarczasz:

Wymagam od Ciebie podania następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i należycie wykonać zawartą z Tobą umowę lub podjąć działania na Twoje żądanie przed zawarciem Umowy:

 1. adres e–mail b) telefon c) imię d) nazwisko

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, nie będę mogła zawrzeć z Tobą umowy, a Ty nie będziesz mógł skorzystać z moich usług. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, mogę wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie danych jest dobrowolne.

Oprócz informacji niezbędnych do zawarcia i realizacji ewentualnej umowy dostarczasz mi również:

 1. Informacje pochodzące z korespondencji: Udostępnisz niektóre dane osobowe, jeżeli będziesz się ze mną kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej lub kontaktując się ze mną za pośrednictwem tradycyjnej poczty, telefonu lub innych środków poza sieciowych.
 2. Informacje pochodzące z ankiet: jeżeli uczestniczysz w jakichkolwiek ankietach, udostępniasz niektóre dane osobowe jako część swojej odpowiedzi, chyba że odpowiadasz anonimowo.
 3. Informacje, które udostępniasz w swoich postach: Możesz udostępniać dane osobowe, gdy umieszczasz na Witrynie opinie, lub uczestniczysz w ogólnej dyskusji.

 

Informacje, jakie zbieram automatycznie

Niektóre informacje gromadzę automatycznie w wyniku tego, że używasz Witryny, jak opisano to w sekcji poświęconej Cookies. Informacje te zawierają między innymi:

 1. adres protokołu internetowego (IP) urządzenia, z którego uzyskujesz dostęp do Platformy (czasami można go wykorzystać do uzyskania informacji o kraju lub mieście, w którym korzystasz z platformy)
 2. adres strony odwiedzanej bezpośrednio przed odwiedzeniem strony internetowej.
 3. konkretne działania podejmowane w Witrynie, w tym odwiedzane strony, przesyłanie strumieniowe, łączenie z kontem na Facebooku lub Google+, umieszczanie komentarza lub przeprowadzanie wyszukiwania
 4. wszelkie wyszukiwane hasła, które mogłeś wprowadzić na Witrynie
 5. czas, częstotliwość i długość twoich wizyt na Witrynie
 6. rodzaj twojej wyszukiwarki i systemu operacyjnego
 7. rodzaj urządzenia, z którego uzyskujesz dostęp do Witryny, na przykład – czy masz dostęp do Witryny z komputera osobistego, czy też z urządzenia mobilnego i identyfikatora urządzenia (ID)
 8. informacje zebrane za pośrednictwem ciasteczek i podobnych technologii, jak opisano to sekcji poświęconej Cookies.

 

W jakim celu Twoje dane

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

 1. Udostępniania Ci moich Usług do korzystania przez Ciebie, podstawą prawną tego przetwarzania jest to, że jest ono niezbędne do zawarcia przez Nas z Tobą umowy i jej wykonania.
 2. Zarządzania i usprawniania mojej działalności, przez co rozumiem w szczególności zarządzanie i usprawnianie Witryny ulepszanie mojej oferty podstawą prawną tego przetwarzania będzie mój prawnie uzasadniony interes.
 3. Kontaktowania się oraz interakcji z Tobą, przez co rozumiem odpowiedzi na adresowane do mnie zapytania, komentarze itd. w tym wypadku w zależności od konkretnej sytuacji podstawą prawną przetwarzania danych może być Twoja zgoda lub mój prawnie uzasadniony interes.
 4. Rozwiązywania sporów, rozpatrywania skarg lub roszczeń, przez co rozumiemy Rozpatrywanie reklamacji, roszczeń prawnych lub sporów z udziałem Ciebie lub mnie – w tym wypadku w zależności od konkretnej sytuacji podstawą prawną przetwarzania danych może być Twoja zgoda lub mój prawnie uzasadniony interes.
 5. Realizacji obowiązków jakie nakładają na nas przepisy prawa, np. przepisy prawa podatkowego – w tym wypadku podstawą prawną przetwarzania danych będzie to, że przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, który na mnie ciąży.

Udostępnianie Twoich Danych

Twoje dane osobowe mogę i najpewniej będę udostępniać:

 1. moim pracownikom,
 2. osobom które współpracują ze mną na podstawie umów cywilnoprawnych,
 3. dostawcom usług kurierskich i pocztowych,
 4. dostawcom usług płatności elektronicznych,
 5. dostawcom zapewniającym nam infrastrukturę informatyczną i sieciową,
 6. dostawcom technologii wykorzystywanych przez Witrynę,
 7. dostawcom usług księgowych,
 8. innym podmiotom o ile będzie to niezbędne do realizacji celów przetwarzania danych.

Twoje dane mogę udostępniać również w następujących okolicznościach:

 1. jeżeli prawo lub władza publiczna określa, że muszę udostępniać dane osobowe lub dla celów wymiaru sprawiedliwości;
 2. jeżeli muszę udostępniać dane osobowe w celu ustalenia, wykonywania lub obrony moich praw (obejmuje to udostępnianie danych osobowych innym osobom w celu zapobiegania oszustwom);

Każdorazowo udostępniany będzie możliwe jak najwęższy zakres Twoich danych który pozwoli na realizację celu przetwarzania danych i realizację ciążących na mnie obowiązków.

 

Posiadasz prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych osobowych
 2. prawo ich sprostowania,
 3. usunięcia,
 4. ograniczenia przetwarzania,
 5. przenoszenia danych
 6. cofnięcia zgody (o ile przetwarzanie następuje na jej podstawie) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Posiadasz również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ilekroć jego podstawą jest mój prawnie uzasadniony interes. W szczególności dotyczy to marketingu bezpośredniego.

 

Przechowuje Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania zawartej z Tobą umowy, a także po jej zakończeniu w celu:

 1. dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
 2. wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 3. statystycznych i archiwizacyjnych,
 4. maksymalnie przez okres 5 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

Dane osobowe przetwarzane na podstawie mojego prawnie uzasadnionego interesu przechowywane będą przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wygaśnięcia plików cookies lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

Dane osobowe przetwarzane na podstawie Twojej zgody będą przetwarzane przez okres trzech 3 lat od jej udzielenia albo do momentu cofnięcia zgody, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.

 

Małoletni

Witryny nie są przeznaczona dla dzieci. Osoby poniżej 18 roku życia nie mogą korzystać z Witryn. Nie gromadzę intencjonalnie żadnych danych osobowych osób, które nie ukończyły 18 roku życia, ani nie zezwalam im na korzystanie z Witryn. Jeżeli zauważę, że gromadzę dane osobowe osoby w wieku poniżej 18 lat, usunę je niezwłocznie. Jeśli masz powody, aby sądzić, że mogłam zgromadzić takie dane osobowe, proszę o natychmiastowy kontakt.

 

Ciasteczka – Cookies

Aby ułatwić korzystanie z mojej witryny, używam „plików cookie”. Cookies to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

 

Do czego używam ciasteczek?

Ciasteczek używam w celach:

 1. zapewnić Ci dostęp do usług jakich poszukujesz na naszych Witrynach,
 2. udoskonalać moją Witrynę i usługi,
 3. zapewnić bezpieczeństwo na mojej Witrynie,
 4. lepszego przedstawienia moich usług w celach marketingowych,

do realizacji usługi wyróżniamy cookies:

Niezbędne – są absolutnie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania witryny lub funkcjonalności z których chcesz skorzystać.

Funkcjonalne – pozwalają mi na analizę w jaki sposób korzystasz z Witryny, np. w jakie linki klikasz i z jakich ustawień przeglądarki korzystasz,

Reklamowe/biznesowe – pozwalają nam lepiej oceniać efektywność naszych działań reklamowych i marketingowych. Te ciasteczka pochodzą od naszych partnerów z których usług korzystamy w celu analizowania i śledzenia odwiedzin Witryny i efektywności stosowanych reklam. Nie dzielimy się Twoimi danymi osobowymi z dostawcami tych usług za wyjątkiem danych zbieranych bezpośrednio przez ciasteczka reklamowe/biznesowe. Miej na uwadze, że dane zebrane w taki sposób mogą być połączone z danymi zebranymi w inny sposób przez naszych dostawców. Takie zewnętrzne przetwarzanie będzie podlegało politykom prywatności stosowanym przez naszych partnerów.

Poniżej znajdziesz opis ciasteczek z których korzystają nasze Witryny oraz jak możesz wyłączyć ich zastosowanie.

 

Moje ciasteczka (ciasteczka niezbędne).

Ciasteczka  te są ściśle związane z działaniem Witryny i pozwalają m.in. na prawidłowe wyświetlanie strony.

Opt–out: Możesz skonfigurować przeglądarkę w taki sposób aby nie wykorzystywała żadnych ciasteczek. Rezygnacja może mieć negatywny wpływ na działanie i funkcjonalności Witryny.

 

Google Analytics (ciasteczka funkcjonalne).

Nasze Witryny korzystają z usługi usługi Google Analytics świadczonej przez firmę Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”). Google będzie analizować korzystanie z Witryny przez Ciebie, co pozwoli nam na ulepszenie Witryny. Informacje gromadzone przez Google w związku z korzystaniem z Witryny (np. odwiedzane podstrony, ustawienia językowe, wykorzystywane systemy operacyjne) będą przesyłane do serwera Google zlokalizowanego w USA, gdzie będą one przechowywane i analizowane. Odpowiednie wyniki będą następnie nam udostępniane w postaci zanonimizowanej. Zbierana dane nie będą kojarzone z Twoim pełnym adresem IP w ramach tego procesu. Uaktywniliśmy funkcję anonimizacji adresów IP oferowaną przez Google, która usunie ostatnich 8 cyfr (typ IPv4) lub ostatnich 80 bitów (typ IPv6) z Twojego adresu IP. Ponadto, Google jest organizacją certyfikowaną na mocy zawartej pomiędzy UE i USA umową o ochronie poufności (EU–US Privacy Shield), co gwarantuje utrzymanie odpowiedniego poziomu ochrony danych w odniesieniu do przetwarzania danych przez Google w USA. Dodatkowe informacje o usłudze Google Analytics są dostępne na stronach Google Analytics Terms of Use (warunki korzystania z usługi), Privacy and Data Protection Guidelines of Google Analytics (zasady prywatności i ochrony danych) oraz Google Privacy Policy (regulamin prywatności).

Opt–out: Możesz ściągnąć i zainstalować w przeglądarce plugin pozwalający na wyłączenie ciasteczek Google Analytics. Plugin dostępny jest pod linkiem.

 

Google AdWords (ciasteczka reklamowe/biznesowe).

Moja Witryna korzystają z Google AdWords w celu reklamy naszych produktów i usług w Internecie. Adwords będzie wyświetlał reklamy na innych odwiedzanych przez Ciebie stronach bazując na tym z jaką częścią Witryn się zapoznałeś. W tym celu będą wykorzystywane ciasteczka które zostaną umieszczone na Twoim urządzeniu. Ciasteczka te W ŻADEN SPOSÓB NIE POZWALAJĄ NAM NA ZIDENTYFIKOWANIE CIEBIE ALBO NA UZYSKANIE DOSTĘPU DO TWOJEGO URZĄDZENIA.

Aby dowiedzieć się więcej o polityce prywatności Google kliknij tutaj.

Opt–out: W celu rezygnacji z tych ciasteczek kliknij w link Google’s Ads Settings i postępuj zgodnie z instrukcjami.

Informacje dodatkowe

Dodatkowe informacje na temat plików cookies i innych technologii można znaleźć m.in. pod adresem wszystkoociasteczkach.plyouronlinechoices.com lub w sekcji Pomoc w menu przeglądarki internetowej.

Zmiany Polityki Prywatności i Cookies

 

Zastrzegam sobie prawo do zmiany i aktualizacji niniejszej Polityki Prywatności i Cookies. O wszelkich zmianach poinformuje bezzwłocznie użytkowników Witryny.